Afmörkun miðhálendisins

 

Afmörkun miðhálendisins er skilgreind í Landsskipulagsstefnu 2015-2026. Hún afmarkar það svæði sem stefna um skipulagsmál á miðhálendinu tekur til, en í landsskipulagsstefnu skal ávallt sett fram stefna um skipulagsmál á miðhálendinu. Landupplýsingagögn fyrir afmörkun miðhálendisins eru aðgengileg í vefsjá og niðurhalsþjónustu. 

 

Í Landsskipulagsstefnu 2015-2026 er stefna um skipulagsmál á miðhálendinu miðuð við afmörkun miðhálendisins eins og hún var skilgreind í svæðisskipulagi miðhálendisins, sem staðfest var árið 1999. Afmörkunin miðast í grunninn við línu sem dregin var milli heimalanda og afrétta og aðlöguð staðbundið í samráði við viðkomandi sveitarstjórnir og hagsmunaaðila við vinnslu svæðisskipulagsins.

Markalínu miðhálendisins skal samkvæmt landsskipulagsstefnu auðkenna á aðalskipulagsuppdráttum þeirra sveitarfélaga sem ná inn á miðhálendið. Sveitarstjórnir geta gert tillögur að breytingum á línunni, samhliða endurskoðun aðalskipulags.

Skipulagsstofnun skal varðveita hnitsetta afmörkun miðhálendisins og veita aðgang að nýjustu útgáfu hennar.

Landupplýsingagögn fyrir mörk miðhálendisins urðu fyrst til þegar svæðisskipulag miðhálendisins var í vinnslu á 10. áratug síðustu aldar og voru þá unnin á kortagrunn Landmælinga Íslands. Skipulagsstofnun hefur yfirfarið gögnin og skráð eigindir og lýsigögn. 

Hægt er að skoða afmörkun miðhálendisins í sérstakri vefsjá en einnig er hægt að nálgast landupplýsingagögnin hér fyrir neðan. 

 

Loftmynd af íslandi með afmörkun miðhálendisins

Landupplýsingagögn