Laxeldi í lokuðum sjókvíum í Eyjafirði fyrir allt að 20.000 tonna framleiðslu.

  • Staða:Matsáætlanir
  • Heiti framkvæmdar:Laxeldi í lokuðum sjókvíum í Eyjafirði fyrir allt að 20.000 tonna framleiðslu.
  • Flokkur framkvæmdar:Fiskeldi

Tillaga að matsáætlun

Endanleg matsáætlun

  • Málsnúmer: 201709044
  • Ákvörðun tekin þann: 31.08.2018
  • Niðurstaða: Fallist á tillögu með athugasemdum.
  • Ákvörðun Skipulagsstofnunar:

Frummatsskýrsla til athugunar

Stöðu ekki náð

Álit

Stöðu ekki náð