Fréttir


 • Ljósmynd: Nanne Springer fyrir Glámu-Kím

21.8.2017

Skipulagsstofnun auglýsir eftir sérfræðingum í skipulagi og umhverfismati

Skipulagsstofnun óskar að ráða metnaðarfulla sérfræðinga til starfa við fjölbreytt verkefni í skipulagsmálum og umhverfismati. Starfshlutfall er 100%.

 

Helstu verkefni

 • Mótun landsskipulagsstefnu og eftirfylgni hennar með greiningar-, stefnumótunar- og leiðbeiningarverkefnum
 • Mat á umhverfisáhrifum, vinna að ákvörðunum og álitum stofnunarinnar um einstakar framkvæmdir ásamt leiðbeiningum og ráðgjöf
 • Innleiðing stafrænnar skipulagsgerðar og rafrænnar stjórnsýslu
 • Aðkoma að öðrum verkefnum stofnunarinnar sem t.d. tengjast skipulagsgerð sveitarfélaga og ýmsu kynningar- og leiðbeiningarstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun ásamt framhaldsgráðu sem nýtist í starfi
 • Þekkingu eða reynslu sem nýtist í starfi, svo sem af skipulagsgerð, umhverfismati, umhverfismálum, stefnumótun, samráði eða landfræðilegum upplýsingakerfum
 • Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum verkefnum og metnað til að ná árangri
 • Áhuga á að takast á við fjölbreytt verkefni og getu til að leysa verk vel af hendi á eigin spýtur og í samstarfi við aðra
 • Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum
 • Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum og gott vald á íslensku í ræðu og riti

Aðrar upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.

Umsóknarfrestur er til og með 4. september 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Ljósmynd á vef: Nanne Springer fyrir Glámu-Kím.