6.1.2020

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar vegna verslunar- og þjónustusvæða í Laugarási

Skipulagsstofnun staðfesti, 3. janúar 2020, breytingu á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 sem samþykkt var í sveitarstjórn 7. nóvember 2019.

Breytingin felst í að gert er ráð fyrir tveimur nýjum svæðum fyrir verslun- og þjónustu í Laugarási. Annars vegar er hluta samfélagsþjónustusvæðis S9, á lóðinni Launrétt 1, breytt í verslun- og þjónustu VÞ45. Hins vegar er landnotkun á lóðinni Laugargerði breytt úr landbúnaðarsvæði í verslun- og þjónustu VÞ46.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.