Fréttir


10.3.2017

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar, Kirkjubólseyrar (O5)

Skipulagsstofnun staðfesti þann 10. mars 2017 breytingu á Aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027, sem staðfest var í bæjarstjórn 12. desember 2016. 

Í breytingunni felst einkum stækkun opins svæðis til sérstakra nota O5 á Kirkjubólseyrum í Norðfirði um 11 ha, sem áður var landbúnaðarsvæði. Eftir breytinguna verður til 20 ha svæði fyrir hesthús og annan frístundabúskap.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin öðlast gildi við birtingu auglýsingar um staðfestinguna í B-deild Stjórnartíðinda.

Hægt verður nálgast aðalskipulagsbreytinguna í Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar eftir að breytingin hefur öðlast gildi.