3.1.2019

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar vegna hafnarsvæða

Skipulagsstofnun staðfesti 3. janúar 2019 breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013–2025 sem samþykkt var í bæjarstjórn 12. desember 2018.

Í breytingunni felst að almenn ákvæði um hafnarsvæði, í kafla 2.2.7 í greinargerð aðalskipulagsins, eru gerð ítarlegri þannig að á hafnarsvæðum megi gera ráð fyrir stofnunum og fyrirtækjum sem tengjast sjávarútvegi, sjávariðnaði og rannsóknum sem tengjast slíkri starfsemi.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.