Fréttir


31.10.2019

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Langanesbyggðar vegna hesthúsahverfis á Þórshöfn

Skipulagsstofnun staðfesti, 23. október 2019, breytingu á Aðalskipulagi Langanesbyggðar 2007-2027, sem samþykkt var í sveitarstjórn 18. júní 2019.

Í breytingunni felst að 12,5 ha svæði fyrir íbúðarbyggð við Hálsveg austan þéttbýlisins á Þórshöfn er breytt í íþróttasvæði fyrir hesthúsabyggð (Íþ1). Við breytinguna minnkar íbúðarsvæði C úr 31 ha í 18 ha. Áður skilgreind hesthúsabyggð í Álfasundi (Ú6) er felld niður og svæðið verður hluti af opnu svæði til sérstakra nota(Ú4).

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.