Fréttir


8.5.2024

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra vegna landnotkunarbreytinga að Stóru-Mörk

Skipulagsstofnun staðfesti 8. maí 2024 breytingu á Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020-2032 sem samþykkt var í sveitarstjórn 8. febrúar 2024.

Í breytingunni felst skilgreining á svæði fyrir verslun og þjónustu (VÞ32), og afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF12) að Stóru-Mörk vegna áforma um frekari uppbyggingu ferðaþjónustu auk þess sem skilgreint er nýtt skógræktar- og landgræðslusvæði (SL15). Afmörkun L2 og L3 er breytt til samræmis við endurskoðaða flokkun landbúnaðarlands sem gerð var samhliða breytingunni.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga.

Hægt er að nálgast aðalskipulagsbreytinguna í Skipulagsgátt og á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.