Fréttir


6.5.2024

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra vegna verslunar og þjónustu í landi Dílaflatar

Skipulagsstofnun staðfesti, 6. maí 2024, breytingu á Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020-2032 sem samþykkt var í sveitarstjórn 11. janúar 2024.

Í breytingunni felst að 15 ha af norðvesturhluta Dílaflatar verða skilgreindir sem verslunar- og þjónustusvæði VÞ31 vegna áforma um uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu. Annað landbúnaðarland L2 minnkar sem því nemur.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt er að nálgast aðalskipulagsbreytinguna í Skipulagsgátt og á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.