• Korpulína og Rauðavatnslína

12.5.2020

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur vegna Korpulínu 1 og Rauðavatnslínu 1

Skipulagsstofnun staðfesti 12. maí 2020 breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sem samþykkt var í borgarráði 2. apríl 2020.

Í breytingunni felst að Korpulína 1 frá tengivirki við Korpu að tengivirki við Geitháls og Rauðavatnslína 1 frá Geithálsi að aðveitustöð við Suðurlandsveg, breyta um legu og verða lagðar í jörðu. Núverandi loftlínur verða teknar niður.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.