• Afgreiðsla Skipulagsstofnunar Borgartúni 7b

14.1.2019

Starf sérfræðings á sviði umhverfismats

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði umhverfismats. Helstu verkefni þess eru mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og umhverfismat áætlana.

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að takast á við fjölbreytt verkefni og getu til að leysa verk á eigin spýtur og í samstarfi við aðra.

Starfssvið

  • Vinna að ákvörðunum og umsögnum stofnunarinnar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og umhverfismat áætlana.
  • Ráðgjöf og samskipti við framkvæmdaraðila, forsvarsaðila áætlanagerðar, ráðgjafa og almenning.
  • Þátttaka í öðrum verkefnum, svo sem kynningar- og leiðbeiningarstarfi, þróun verklags og stefnumótun.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Meistaragráða á sviði umhverfismats, svo sem sérmenntun í umhverfismati, umhverfisfræði, skipulagsfræði eða verkfræði.
  • Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi er æskileg, svo sem við umhverfismat eða opinbera stjórnsýslu.
  • Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum verkefnum og metnaður til að ná árangri.
  • Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum.
  • Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
  • Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2019. Allar nánari upplýsingar er að finna á capacent.com/s/12416