Lög og reglugerðir

Eftirfarandi lög og reglugerðir eru á starfssviði Skipulagsstofnunar.

Lög 

 

  • Skipulagslög nr. 123/2010
  • Lög um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018
  • Lög um mat á umhverfisáhrifum nr.  106/2000
  • Lög um umhverfismat áætlana nr.  105/2006 
  • Lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011

Reglugerðir

 

  • Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 
    • Breyting á skipulagsreglugerð nr. 578/2013
    • Breyting á skipulagsreglugerð nr. 903/2016
  • Reglugerð um gerð strandsvæðisskipulags nr. 330/2020
  • Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr.  660/2015 með áorðinni breytingu nr. 713/2015

    (Ef pdf-skránni ber ekki saman við reglugerðina á vef Stjórnartíðinda, þá gildir reglugerðin á vef Stjórnartíðinda.)

  • Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr.  660/2015 
    • Breyting á reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr.  713/2015
    • Breyting á reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 1069/2019
  • Reglugerð um framkvæmdaleyfi nr.  772/2012 
    • Breyting á reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 1068/2019
    • Breyting á reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 378/2020
  • Reglugerð um landsskipulagsstefnu nr.  1001/2011 
  • Gjaldskrá vegna mats á umhverfisáhrifum nr. 205/2016
    • Breyting á gjaldskrá vegna mats á umhverfisáhrifum nr. 29/2018
  • Reglugerð um skipulags- og mannvirkjamál á öryggis- og varnarsvæðum nr.  736/2008 
  • Reglugerð um vegi í náttúru Íslands samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 260/2018
  • Reglugerð um skipulagsgjald nr.  737/1997  

Tenglar