Mál í kynningu


21.10.2010

Auglýsing um skipulag - Akureyrarkaupstaður
Breyting er gerð á landnotkun í landi Hlíðarenda

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með skv. 1. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 tillögu að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2005 - 2018.


Afmarkaðir eru fjórir landnotkunarreitir alls 26,7 ha. Tveir landnotkunarreitir eru fyrir frístundabyggð og einn fyrir blandaða landnotkun frístundabyggðar og verslunar- og þjónustusvæðis. Einnig er skilgreindur landnotkunarreitur fyrir athafna- og íbúðasvæði fyrir núverandi byggð og starfsemi á Hlíðarenda.
Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð mun liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun, frá 20. október til 1. desember 2010 svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: http://www.akureyri.is/skipulagsdeild/skipulagstillogur/
Samhliða þessari auglýsingu er auglýst tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar með verslun og þjónustu að Hlíðarenda.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16.00 miðvikudaginn 1. desember 2010 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst vera henni samþykkur.

20. október 2010
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar.