Mál í kynningu


21.10.2010

Auglýsing um skipulag - Akureyrarkaupstaður

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með skv. 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 tillögu að deiliskipulagi fyrir frístundabyggð með verslun og þjónustu að Hlíðarenda.

Skipulagssvæðið liggur norðan Hlíðarfjallsvegar og ofan byggðarinnar að Hlíðarenda. Tillagan nær til 3,6 ha svæðis þar sem skilgreindir eru byggingarreitir fyrir mótel, vélageymslu, þjónustuhús og frístundahús ásamt gatnakerfi.
Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð mun liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun, frá 20. október til 1. desember 2010, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: http://www.akureyri.is/skipulagsdeild/skipulagstillogur/
Samhliða þessari auglýsingu er auglýst breyting á aðalskipulagi Akureyrar 2005 - 2018, landnotkun í landi Hlíðarenda.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16.00 miðvikudaginn 1. desember 2010 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst vera henni samþykkur.

20. október 2010
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar.