Mál í kynningu


8.11.2010

Auglýsing um breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018, hjúkrunarheimili við Vestursíðu

Bæjarstjórn Akureyrar auglýsir hér með aðalskipulagsbreytingu og samhliða nýtt deiliskipulag:

Þjónustustofnun við Vestursíðu - breyting á aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018.
Í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018.
Í tillögunni er skilgreint 1,8 ha svæði fyrir þjónustustofnanir við Vestursíðu. Einnig er skilgreint 2 ha svæði með blandaðri landnotkun fyrir íbúðabyggð og þjónustustofnanir vestan Síðuskóla. Opið svæði minnkar og verður 0,4 ha.

Hjúkrunarheimili við Vestursíðu - nýtt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir hjúkrunarheimili við Vestursíðu.
Skipulagssvæðið afmarkast að vestan af gangstétt vestan Vestursíðu, í norðri af göngustíg frá Vestursíðu að Síðuskóla, í austri af lóðarmörkum við Keilusíðu og Kjalarsíðu og í suðri af opnu svæði. Tillagan gerir ráð fyrir 16.340 m² lóð fyrir hjúkrunarheimili á einni hæð.

Tillöguuppdrættir ásamt greinargerðum munu liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun, frá 5. nóvember til 17. desember 2010, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillögurnar og gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is, undir: Stjórnkerfið / Skipulags- og byggingarmál / Auglýstar skipulagstillögur.

Frestur til að gera athugasemdir við tillögurnar rennur út kl. 16.00 föstudaginn 17. desember 2010 og skal athugasemdum skilað skriflega til Skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar innan þessa frests telst vera þeim samþykkur.

5. nóvember 2010.
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar.