3.2.2011

Auglýsing um breytingu á Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025, efnistökusvæði í sveitarfélaginu

Efnistökusvæði í Eyjafjarðarsveit - breyting á aðalskipulagi - lagfæring á auglýsingu frá 24. janúar 2011.
Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar, 18. janúar 2011, er hér með auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 vegna efnistökusvæða skv. 1. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og umhverfisskýrsla áætlunarinnar skv. 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.
Skipulagið nær til alls sveitarfélagsins. Markmið tillögunnar er að ná heildarsýn yfir efnistöku innan sveitarfélagsins, tryggja framboð efnis en jafnframt stýringu á efnistöku, með tilliti til verndar og viðhaldi lífríkis. Reynt skal að hafa vegalengdir vegna efnisflutninga sem stystar en að efnistaka verði þó á tiltölulega fáum stöðum í einu.

Skipulagið, sem er sett fram í greinargerð og á uppdrætti og fylgiskjöl með skipulaginu ásamt umhverfisskýrslu eru til sýnis á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar. Tillögurnar liggja einnig frammi á Skipulagsstofnun og á heimasíðu sveitarfélagsins www.eyjafjardarsveit.is.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til og með 8. mars 2011. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skrifstofu Eyjafjarðarsveitar.


Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar.