Mál í kynningu


17.2.2011

Auglýsing um deiliskipulag skíðasvæðis í Hlíðarfjalli, Akureyrarkaupstaður

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að deiliskipulagi ásamt umhverfisskýrslu skv. 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.
Deiliskipulagið nær til skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli. Tillagan gerir m.a. ráð fyrir nýjum skíðalyftum, þjónustumiðstöð, gistiskálum og hótelum. Nýjar skíðaleiðir eru skilgreindar og gert ráð fyrir nýju vatnssöfnunarlóni til snjóframleiðslu.

Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð mun liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun frá 9. febrúar til 23. mars 2011, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16:00 miðvikudaginn 23. mars 2011 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst vera henni samþykkur.

9. febrúar 2011.
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar.