Mál í kynningu


25.8.2011

Auglýsing um breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs, Kröflulína 3

 

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Kröflulína 3, Fljótsdalshéraði dags. 18. maí 2011.
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með tillögu að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 samkvæmt 1. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum.
Aðalskipulagsbreytingin nær til svæðis sem fyrirhuguð lína, Kröflulína 3, liggur um, frá Kröflu að Fljótsdalsstöð og liggur meðfram Kröflulínu 2, eins og sýnt er á uppdrætti dags. 18. maí 2011.

Skipulagstillagan ásamt umhverfisskýrslu er almenningi til sýnis á bæjarskrifstofu Fljótsdalshéraðs að Einhleypingi 1, Fellabæ frá og með 25. ágúst 2011 til og með 6. október 2011. Á sama tíma er skipulagstillagan til kynningar á heimasíðu Fljótsdalshéraðs: www.egilsstadir.is

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 06.10.2011. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 Egilsstaðir. Tekið skal fram að hver sá sem ekki gerir athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest telst samþykkur henni.

Fljótsdalshéraði 25. ágúst 2011
Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs