4.3.2014

Auglýsing um breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018, Naustahverfi 3. áfangi reitur 28 og Naustabraut

Tillaga að aðalskipulagsbreytingu:

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með breytingu á aðalskipulagi skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og fylgir henni umhverfisskýrsla.

Naustahverfi 3. áfangi - aðalskipulagsbreyting

Tillagan gerir ráð fyrir að legu Naustabrautar verði breytt til að sneiða hjá minjasvæði á Naustum. Íbúðasvæði 3.21.9 Íb er stækkað til norðurs á kostnað opins svæðis 3.21.8 O. Svæði 3.21.10 Íb/S/V og 3.21.11 Íb eru stækkuð til samræmis. Stofnanasvæði 3.21.4 S er minnkað og hluta svæðisins breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu 3.21.19 V. Opið svæði til sérstakra nota 3.21.8 O breytist til samræmis við breytingar á Naustabraut.

Samtímis eru auglýstar tillaga að deiliskipulagi Hagahverfis - Naustahverfi 3. áfangi skv. 41. gr. skipulagslaga og tillaga að breytingu á deiliskipulagi Naustahverfis, reitur 28 og Naustagata. 

Tillöguuppdrættir ásamt greinargerðum og umhverfisskýrslum munu liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun frá 1. mars til 13. apríl 2014, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillögurnar og gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is/skipulagsdeild undir Auglýstar tillögur. 

Frestur til að gera athugasemdir við tillögurnar rennur út sunnudaginn 13. apríl 2014 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð eða með tölvupósti (skipulagsdeild@akureyri.is) þar sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar innan þessa frests telst vera þeim samþykkur.

1. mars 2014,
Pétur Bolli Jóhannesson,
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar


Hér má nálgast auglýsta breytingartillögu

Hér má nálgast tillöguna ásamt tillögum að deiliskipulagi og fleiri gögnum