Blöndulína 3

  • Staða:Matsáætlanir
  • Heiti framkvæmdar:Blöndulína 3
  • Flokkur framkvæmdar:Háspennulína

Tillaga að matsáætlun

Endanleg matsáætlun

Frummatsskýrsla til athugunar

Stöðu ekki náð

Álit

Stöðu ekki náð