Eldisstöð laxfiska í landi, Vestmannaeyjabæ

  • Staða:Matsáætlanir
  • Heiti framkvæmdar:Eldisstöð laxfiska í landi, Vestmannaeyjabæ
  • Flokkur framkvæmdar:Fiskeldi

Tillaga að matsáætlun

Endanleg matsáætlun

Frummatsskýrsla til athugunar

Stöðu ekki náð

Álit

Stöðu ekki náð