Hótel á Eystra-Seljalandi

  • Staða:Matsskylduákvörðun (lög 111/2021)
  • Heiti framkvæmdar:Hótel á Eystra-Seljalandi
  • Flokkur framkvæmdar:Hótel

Endanleg matsáætlun

Greinargerð með tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu

 

Ákvörðun um matsskyldu

Málsnúmer: 202404022

Dagsetning ákvörðunar: 6/21/24

Kærufrestur: 7/29/24

 

Umsagnir og svör: