Stefna og áherslur

Skipulagsstofnun sinnir stefnumótun, stjórnsýslu og leiðbeiningum um skipulag og framkvæmdir með sjálfbæra nýtingu auðlinda og vandaða byggð að leiðarljósi. Stofnunin vinnur í víðtæku samráði við sveitarfélög, önnur stjórnvöld og hagsmunaaðila.

Skipulagsstofnun starfar á grundvelli skipulagslaga, laga um mat á umhverfisáhrifum og laga um umhverfismat áætlana og heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

Framtíðarsýn

Skipulagsstofnun er framsækin þekkingar- og stjórnsýslustofnun á sviði skipulagsmála og umhverfismats.

Gildi

Gildi Skipulagsstofnunar er sjálfbærni.

Gildi Skipulagsstofnunar
Til að efla sjálfbærni leggjum við í störfum okkar áherslu á:

  • Góðan starfsanda, virðingu í samskiptum og að starfa sem samstíga heild
  • Skapandi nálgun, skilvirkt verklag og faglega þróun
  • Að starfshættir okkar og rekstur einkennist af umhverfisvitund
  • Samráð við skipulagsgerð og umhverfismat
  • Að skipulag stuðli að vönduðu byggðu umhverfi og lífsgæðum
  • Langtímasýn og virðingu fyrir náttúru og samfélagi