Skipurit

Skipulagsstofnun skiptist í fjögur kjarnasvið og tvö stoðsvið


Skipuritið tók gildi þann 28. september 2020.

 Skipurit2021

Svið stefnumótunar og miðlunar

Meðal helstu verkefna sviðsins er gerð landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulags auk miðlunar og kynningarmála og rannsóknar- og þróunarstarfs. Sviðsstjóri er Ester Anna Ármannsdóttir.

Svið aðalskipulags

Meðal helstu verkefna sviðsins eru leiðbeiningar til sveitarfélaga um gerð aðal- og svæðisskipulags og umhverfismat þess og afgreiðsla aðal- og svæðisskipulagstillagna. Sviðsstjóri er Guðrún Lára Sveinsdóttir. 

Svið deiliskipulags

Meðal helstu verkefna sviðsins eru leiðbeiningar til sveitarfélaga um gerð deiliskipulags og umhverfismat þess og afgreiðsla deiliskipulagstillagna. Einnig leiðbeiningar tengdar framkvæmdaleyfum. Sviðsstjóri er Sigríður Björk Jónsdóttir.

Svið umhverfismats

Meðal helstu verkefna sviðsins er mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og umhverfismat áætlana. Það varðar leiðbeiningar um þessi efni, sem og afgreiðslu þeirra framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum og þeirra áætlana, annarra en skipulagsáætlana sveitarfélaga, sem háðar eru umhverfismati. Sviðsstjóri er Egill Þórarinsson.

Teymi landupplýsinga

Meðal helstu verkefna teymisins eru þróun og innleiðing stafræns skipulags ásamt þróun og rekstri skipulagsvefsjár og landfræðilegra gagnagrunna um hafskipulag og mat á umhverfisáhrifum. Teymisstjóri er Gréta Hlín Sveinsdóttir.

Teymi rekstrar og þjónustu

Meðal helstu verkefna teymisins eru móttaka viðskiptavina, skjalaskráning og skjalavarsla, gæðamál, starfsmannahald og fjármál. Teymisstjóri er Sigrún Eysteinsdóttir.

Lögfræðingur stofnunarinnar tilheyrir einnig teymi rekstrar og þjónustu. Hann sinnir innri og ytri ráðgjöf um lögfræðileg atriði sem varða verkefni stofnunarinnar. Ottó Björgvin Óskarsson er lögfræðingur Skipulagsstofnunar

Forstjóri 

Forstjóri Skipulagsstofnunar er Ólafur Árnason.