Umhverfismatsferlið

Ef fyrirhuguð framkvæmd er matsskyld samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana, þarf að leggja mat á þau áhrif sem hún kann að hafa á umhverfið. 

Leiðbeiningar

Matsáætlun

Framkvæmdaraðili hefur umhverfismatsferlið með því að vinna matsáætlun þar sem framkvæmdin er kynnt og lýst hvernig hann áformar að standa að umhverfismati hennar.

Framkvæmdaraðili leggur matsáætlunina fram til Skipulagsstofnunar sem kynnir hana opinberlega fyrir almenningi og hefur aðgengilega á vef stofnunarinnar. Stofnunin leitar jafnframt umsagnar umsagnaraðila eftir eðli máls hverju sinni, svo sem til leyfisveitenda og fagstofnana. Almenningi gefst einnig kostur á að koma á framfæri umsögnum um matsáætlunina. Framkvæmdaraðila er gefinn kostur á að bregðast við umsögnum áður en Skipulagsstofnun gefur út álit um matsáætlunina.

Matsáætlun lýsir því með hvaða hætti framkvæmdaraðili hyggst leggja mat á umhverfisáhrif framkvæmdar. Álit Skipulagsstofnunar um matsáætlun hefur að geyma, eftir því sem við á hverju sinni, frekari leiðbeiningar til framkvæmdaraðila um vinnslu, efni og framsetningu umhverfismatsskýrslu. Framkvæmdaraðili skal vinna að umhverfismatsskýrslu í samræmi við matsáætlun og álit Skipulagsstofnunar um matsáætlunina.

Matsáætlanir framkvæmdaraðila og álit Skipulagsstofnunar um þær má nálgast í Gagnagrunni umhverfismats.

Umhverfismatsskýrsla

Framkvæmdaraðili metur umhverfisáhrif framkvæmdar í samræmi við matsáætlun og álit Skipulagsstofnunar um hana og setur niðurstöður umhverfismatsins fram í umhverfismatsskýrslu.

Þegar framkvæmdaraðili hefur lokið við gerð umhverfismatsskýrslu, leggur hann hana fram til Skipulagsstofnunar. Þegar stofnunin hefur gengið úr skugga um að skýrslan sé í samræmi við matsáætlun um framkvæmdina, álit Skipulagsstofnunar um matsáætlun og ákvæði laga og reglugerðar, kynnir hún umhverfismatsskýrsluna opinberlega fyrir almenningi og á vef stofnunarinnar og leitar umsagna umsagnaraðila. Almenningi gefst einnig kostur á að koma á framfæri umsögnum um hina fyrirhuguðu framkvæmd og umhverfismat hennar.

Álit Skipulagsstofnunar um umhverfismat framkvæmdar

Að lokinni kynningu á umhverfismatsskýrslu framkvæmdaraðila og að fengnum umsögnum umsagnaraðila og almennings og viðbrögðum framkvæmdaraðila við framkomnum umsögnum gefur Skipulagsstofnun út álit um umhverfismat framkvæmdarinnar. Í álitinu getur stofnunin meðal annars tilgreint skilyrði og mótvægisaðgerðir sem hún telur að setja þurfi í leyfum til framkvæmdarinnar.

Sótt um leyfi

Þegar umhverfismati framkvæmdar er lokið sækir framkvæmdaraðili um leyfi til framkvæmda til viðkomandi sveitarfélags og eftir atvikum annarra leyfisveitenda. Leyfisveitingar skulu taka mið af umhverfismati framkvæmdar.