Gagnagrunnur

umhverfismats

Í gagnagrunni umhverfismats er að finna upplýsingar um framkvæmdir sem hafa hlotið málsmeðferð samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana sem og framkvæmda sem hlotið hafa málsmeðferð á grundvelli eldri laga.

Úrskurðir (lög nr. 63/1993)

Framkvæmd Úrskurður Skipulagsstofnunar Úrskurður ráðherra
Hallsvegur í Reykjavík, tveggja akreina vegur frá Fjallkonuvegi að Víkurvegi. Frekara mat. 03.08.2001 - Fallist á framkvæmd 13.05.2002 - Úrskurður Skipulagsstofnunar staðfestur að viðbættu skilyrði
Endurvinnsla álgjalls í Reykjavík eða Þorlákshöfn 19.07.2000 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Kísilgúrvinnsla úr Mývatni - Frekara mat 07.07.2000 - Fallist á hluta framkvæmdarinnar með skilyrðum 01.11.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi
Upphéraðs- og Norðurdalsvegur, Atlavík-Teigsbjarg í Fljótsdal 05.07.2000 - Fallist á framkvæmd 07.12.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Reykjanesbraut við Mjódd, tvenn mislæg gatnamót 04.07.2000 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 08.12.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Hallsvegur í Reykjavík, tveggja akreina vegur frá Fjallkonuvegi að Víkurvegi 28.06.2000 - Fallist á framkvæmd með skilyrði 22.09.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi. Framkvæmt skal frekara mat.
Norðausturvegi frá Hringvegi að Brunahvammshálsi, Vopnafjarðarhreppi 21.06.2000 - Fallist á framkvæmd skv. leiðum 1, 2 og 3 Úrskurður ekki kærður
Borgarfjarðarvegur um Vatnsskarð eystra - Frekara mat 14.06.2000 - Fallist á framkvæmd skv. leiðum 1 og 4 Úrskurður ekki kærður
Álftanesvegur frá Engidal að Suðurnesvegi, Garðabæ og Bessastaðahreppi 07.06.2000 - Leið A skal í frekara mat. Fallist á leiðir B og C með skilyrðum. 23.11.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
40 MWe jarðvarmavirkjun í Bjarnarflagi og 132 kV háspennulína að Kröflustöð, Skútustaðarhreppi 07.06.2000 - Ráðist skal í frekara mat Úrskurður ekki kærður
Borun rannsóknarholu í Grændal í Ölfusi, vegagerð, borstæði og borun 28.05.2000 - Fallist á framkvæmd að hluta framkvæmdarinnar með skilyrði. Hluti framkvæmdar skal í frekara mat. Úrskurður ekki kærður
400 kV Fljótsdalslínur 3 og 4 úr Fljótsdal í Reyðarfjörð 27.05.2000 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 23.11.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur að viðbættu skilyrði
Jarðhitanýting á Reykjanesi 17.05.2000 - Fallist á framkvæmd að hluta en hluti skal í frekara mat 30.08.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með breytingum
Dýpkun Sundahafnar í Reykjavík 19.04.2000 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Vikurnám í Hekluhafi við Búrfell, Gnúpverjahreppi 01.03.2000 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Hringvegur um Hörgsá á Síðu, Vestur-Skaftafellssýslu 23.02.2000 - Fallist á leiðir 2 og 3 með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
480 þúsund tonna álver í Reyðarfirði 10.12.1999 - Ráðist skal í frekara mat 25.02.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi.
Djúpvegur nr. 61 um austanverðan Ísafjörð 03.12.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 06.03.2000 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með breytingum
132 kV háspennulína milli Eyvindarár og Eskifjarðar 12.11.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Kísilgúrvinnsla úr Mývatni 03.11.1999 - Ráðist skal í frekara mat Úrskurður ekki kærður
Vegur nr. 56. yfir Vatnaheiði eða Kerlingarskarð á Snæfellsnesi - Frekara mat 24.09.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Vikurnám milli Þjórsár og Rangár og á Hafi norðan Skálarfells 15.09.1999 - llist á framkvæmd 15.12.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Hafravatnsvegur, 431-01. Suðurlandsvegur-Úlfarsfellsvegur 08.09.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrði 10.12.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Ólafsvíkurvegur og Útnesvegur á Snæfellsnesi, Bjarnarfoss að Egilsskarði 01.09.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Hringvegur um Stóra-Sandfell í Skriðdal 30.07.1999 - Fallist á framkvæmd 11.11.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Borgarfjarðarvegur um Vatnsskarð eystra 27.07.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrði 29.10.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi. Framkvæmt skal frekara mat.
Þverárfjallsvegur, Skagastrandarvegur-Sauðárkrókur 23.07.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 21.10.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Vegur nr. 56. yfir Vatnaheiði á Snæfellsnesi 04.06.1999 - Ráðist skal í frekara mat 25.08.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með breyttum skilyrðum
Djúpvegur nr. 61 um austanverðan Ísafjörð 25.05.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 25.08.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi. Skipulagsstjóra gert að úrskurða að nýju.
Vatnshamraleið/Borgarfjarðarbraut, Andakílsá-Hnakktjarnarlækur 21.05.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Hringvegur, Smyrlabjargaá-Staðará í Suðursveit 05.05.1999 - Fallist á fyrri áfanga. Síðari áfangi skal í frekara mat. Úrskurður ekki kærður
Endurbætur á Reykjavíkurflugvelli 28.04.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 13.08.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Snjóflóðavarnir á Seljalandsvæði, Ísafirði 16.04.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrði 13.07.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Vatnsfellsvirkjun, 220 kV háspennulína og vegtenging á Veiðivatnaleið - Frekara mat 17.02.1999 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Tvöföldun Hringvegar frá Nesbraut að Víkurvegi og mislæg gatnamót Hringvegar og Víkurvegar Reykjavík 17.02.1999 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Vikurnám við Snæfellsjökul 15.01.1999 - Ráðist skal í frekara mat 27.04.1999 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með breyttum skilyrðum
Grenivíkurvegur, Fagribær-Grund, Grýtubakkahreppi 08.01.1999 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Skíðasvæði í Tindastóli í Skagafirði 23.09.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Tindastólsvegur í Skagafirði 23.09.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Mislæg gatnamót Miklubrautar og Skeiðarvogar 16.09.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Suðurfjarðavegur um Selá í Fáskrúðsfirði 14.08.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Snjóflóðavarnir á Drangagilssvæði í Neskaupstað 19.06.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 22.10.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Grjótnám í Hamranesi og Kapelluhrauni sunnan Hafnarfjarðar 29.05.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Barðastrandarvegur nr. 62, Móra-Skjaldvararfoss 22.05.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Urðun sorps í gamla flugvöllinn við Kópasker 15.05.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Sultartangalína 2. 400 kV lína milli Sultartangavirkjunar og Búrfellsstöðvar 08.05.1998 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Snæfellsnesvegur nr. 57 um Búlandshöfða 08.05.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Vatnsfellsvirkjun, 220 kV háspennulína og vegtenging á Veiðivatnaleið 08.05.1998 - Fallist á framkvæmd 31.08.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi. Framkvæmt skal frekara mat.
Breikkun Gullinbrúar í Reykjavík 06.05.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 11.09.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Efnistaka úr Óbrinnishólum sunnan Hafnarfjarðar 29.04.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Þingvallavegur frá Steingrímsstöð að þjóðgarðsmörkum 22.04.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 28.07.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Sorpförgun Byggðasamlagsins Hulu 16.04.1998 - Fallist á framkvæmd 28.07.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Laugarvatnsvegur frá Úthlíð að Múla 15.04.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Þjóðvegur 32, Þjórsárdalsvegur um Sámsstaðamúla 06.03.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Hringvegur úr Langadal að Ármótaseli. Frekara mat. 06.03.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Hringvegur um Fossárvík í Berufirði 25.02.1998 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
400 kV Búrfellslína 3A frá Búrfellsvirkjun að Lyklafelli á Sandskeiði 23.01.1998 - Ráðist skal í frekara mat 14.04.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi. Fallist á framkvæmd án frekara mats.
Leiðigarðar til varnar snjóflóðum úr Ytra-Strengsgili og Jörundarskál á Siglufirði 19.11.1997 - Fallist á framkvæmd 14.04.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Höfn utan Suðurgarðs í Hafnarfirði 07.11.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Grjótnám á Geldinganesi í Reykjavík 08.10.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Hringvegur úr Langadal að Ármótaseli 03.10.1997 - Ráðist skal í frekara mat 27.05.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur að viðbættu skilyrði
Urðun sorps á Vesturlandi. Frekara mat. 12.09.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 09.01.1998 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur að viðbættum skilyrðum
Hveravellir, samkvæmt deiliskipulagstillögu. Frekara mat. 27.08.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 19.12.1997 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Borgarfjarðarbraut, Flókadalsá-Kleppjárnsreykir 22.08.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 26.11.1997 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
132 kV Nesjavallalína 1 23.07.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
66 kV háspennulína, Stular-Fáskrúðsfjörður, 2. áfangi 09.07.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Melasveitarvegur um Skorholt og Mela 04.07.1997 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Borgarbraut og Dalsbraut, Akureyri 22.04.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Sultartangavirkun 16.01.1997 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Hringvegur frá Skóghlíð að Urriðavatni, N-Múlasýslu 13.12.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Hringvegur um Gljúfursá og Öxl, N-Múlasýslu 21.11.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Seyðisfjarðarvegur um Eyvindará við Egilsstaði. Frekara mat. 31.10.1996 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Urðun sorps á Vesturlandi 24.10.1996 - Fallist á urðun í Fíflholtum og Jörfa með skilyrðum 13.02.1997 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi. Framkvæmt skal frekara mat.
Uppgræðsla Hólasands 08.08.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 25.02.1997 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með breyttu skilyrði
Snjóflóðavarnir á Flateyri 26.07.1996 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Stækkun Hagavatns 25.07.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 25.02.1997 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi. Framkvæmt skal frekara mat.
Lenging Eyjargarðs í Reykjavík 11.07.1996 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Vesturlandsvegur um Botnsvog, Hvalfirði 08.07.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 10.10.1996 - Kæru vísað frá
Seyðisfjarðarvegur yfir Fjarðarheiði 04.07.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Snæfjallastrandarvegur 13.06.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Gjallnám úr Seyðishólum í Grímsnesi 29.04.1996 - Fallist á hluta framkvæmdar með skilyrðum 13.08.1996 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með breyttum skilyrðum
Sprengisandsleið 15.04.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 04.07.1996 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Hágöngumiðlun 09.04.1996 - Ráðist skal í frekara mat 20.11.1996 - Úrskurður Skipulagsstjóra felldur úr gildi með nýjum skilyrðum
Þjórsárdalsvegur um Gaukshöfða 01.04.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Mislæg gatnamót Reykjanesbrautar og Fífuhvammsvegar og tvöföldun Reykjanesbrautar 11.03.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 27.08.1996 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með breyttu skilyrði
Hveravellir 07.03.1996 - Ráðist skal í frekara mat Úrskurður ekki kærður
Sorpsamlag Mið-Austurlands, urðunarstaðir og flokkunarmiðstöð Reyðarfirði 04.03.1996 - Fallist á urðun á svæðum A, B og C með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Álver á Grundartanga 19.02.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum. 20.06.1996 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með niðurfellingu á þremur skilyrðum.
Hringvegur um Kálfastrandarvoga og Markhraun í Mývatnssveit 19.02.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 15.05.1996 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Hringvegur um Fljótsheiði 18.01.1996 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum. 14.04.1996 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur.
Hringvegur, Jökulsá á Fjöllum-Biskupsháls 16.11.1995 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Vesturlandsvegur um Mosfellsbæ 23.10.1995 - Fallist á framkvæmd 06.02.1996 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Urðunarstaður við Klofning, Flateyrarhreppi 09.10.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Vatnsátöppunarhús við Suðurá, Reykjavík 05.10.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Stækkun álvers í Straumsvík 11.09.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 07.11.1995 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Ásbraut, Hafnarfirði 06.09.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Fljótsdalslína 1 frá Fljótsdalsvirkjun að Veggjafelli 31.08.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Ráðherra hefur ekki kveðið upp úrskurð
Hringvegur, Fjallsá-Hrútá í Öræfasveit 28.08.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Garðskagavegur 08.08.1995 - Fallist á framkvæmd Úrskurður ekki kærður
Bláfjallavegur 31.07.1995 - Fallist á kost II með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Borgarfjarðarbraut, Varmalækur-Kleppjárnsreykir 17.07.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Seyðisfjarðarvegur yfir Eyvindará og upp í Lönguhlíð 17.07.1995 - Fallist á framkvæmd að hluta en brúargerð skal í frekara mat 13.10.1995 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur óbreyttur
Breikkun Vesturlandsvegar og Miklubrautar frá Höfðabakka að Skeiðarvogi 13.07.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrði Úrskurður ekki kærður
Vegagerð við Bláa Lónið 10.07.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 13.10.1995 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur með breytingu
Holtahlíðarnáma í Gilsfirði 26.06.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Borgarfjarðarvegur um Selströnd 15.06.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
132 kV háspennulína, Eyvindará - Seyðisfjörður 15.06.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Mývatnsvegur um Laxá 04.05.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Úrskurður ekki kærður
Bræðratunguvegur yfir Hvítá 13.02.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum Ekki kært
Urðunarstaður í Glerárdal 02.02.1995 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum. Úrskurður ekki kærður
Drangsnesvegur um Selströnd. Frekara mat 01.02.1995 - Fallist á neðri leið með skilyrðum. 13.10.1995 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur.
Ölkelduháls, borun rannsóknarholu og vegalagning milli borstaðar og Suðurlandsvegar 30.09.1994 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum 27.10.1994 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur
Drangsnesvegur um Selströnd 15.09.1994 - Ráðist skal í frekara mat Úrskurður ekki kærður
Hólmavíkur- og Borðeyrarvegur 07.09.1994 - Fallist á framkvæmd. Úrskurður ekki kærður
Tengivegir að Hvalfjarðargöngum 30.08.1994 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum. 27.10.1994 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur.
Útnesvegur um Klifhraun 18.08.1994 - Nýjum vegi hafnað. Fallist á færslu núverandi vegar með skilyrðum. 10.11.1994 - Nýr vegur skal í frekara mat. http://www.rettarheimild.is/
Mislæg gatnamót Vesturlandsvegar og Höfðabakka 18.08.1994 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum. 03.11.1994 - Fallist á framkvæmd með breyttum skilyrðum.
Vestfjarðavegur um Gilsfjörð 18.08.1994 - Fallist á framkvæmd með skilyrðum. 03.11.1994 - Úrskurður Skipulagsstjóra staðfestur.