Gagnagrunnur

umhverfismats

Í gagnagrunni umhverfismats er að finna upplýsingar um framkvæmdir sem hafa hlotið málsmeðferð samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana sem og framkvæmda sem hlotið hafa málsmeðferð á grundvelli eldri laga.

Álit Skipulagsstofnunar

Framkvæmd Dags. álit
Efnistaka úr Litla Sandfelli í Þrengslum 08.12.2022
Breikkun Suðurlandsvegar frá Bæjarhálsi að Hólmsá 05.12.2022
Íþróttamannvirki Hauka að Ásvöllum, Hafnarfirði 23.09.2022
Endurnýjun búnaðar og aukin framleiðslugeta að Vallá á Kjalarnesi 25.08.2022
Eldisstöð á Röndinni á Kópaskeri 11.07.2022
Stækkun fiskeldis að Kalmanstjörn á Reykjanesi 10.06.2022
Efnistaka í Bakkanámu og úr landi Skorholts 19.04.2022
Þróun Sundahafnar 23.03.2022
10.000 tonna eldi á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða 31.12.2021
Endurbætur kísilverksmiðju í Helguvík, Reykjanesbæ 31.12.2021
Breikkun Reykjanesbrautar frá Krýsuvíkurvegi að Hvassahrauni 21.12.2021
Efnistaka við Affall í landi Vorsabæjar 30.11.2021
Móttöku, brennslu og orkunýtingarstöð úrgangsefna í Vestmannaeyjum 16.06.2021
Brennsluofn fyrir dýrahræ og dýraleifar á Strönd á Rangárvöllum 15.06.2021
7.000 tonna framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða hf. 04.06.2021
Stækkun fiskeldis Stofnfisks í Vogavík, Sveitarfélaginu Vogum 10.05.2021
Dýpkun við Sundabakka á Ísafirði 05.05.2021
Allt að 2.500 tonna framleiðsla á laxi og laxaseiðum á vegum Laxa fiskeldis við Laxabraut, Þorlákshöfn 19.04.2021
Þverárfjallsvegur í Refasveit 31.03.2021
Aukning urðunar í landi Fíflholta á Mýrum 19.03.2021
Aukin urðun í Stekkjarvík, Blönduósbæ 18.03.2021
10.000 tonna framleiðsla á laxi í sjókvíum á vegum Arnarlax í Ísafjarðardjúpi 19.02.2021
7.600 tonna framleiðsluaukning á laxi í Ísafjarðardjúpi á vegum Arctic Sea Farm 28.01.2021
Svartárvirkjun í Bárðardal 30.12.2020
Framleiðsla á 6.800 tonnum af laxi í sjó í Ísafjarðardjúpi 22.12.2020
Þórustaðanáma, efnistaka úr Ingólfsfjalli í landi Kjarrs, 2. áfangi 22.12.2020
Hreinsistöð fráveitu á Selfossi 16.11.2020
Stækkun Eldisstöðvar Ísþórs í Þorlákshöfn, Ölfusi 05.11.2020
Snjóflóðavarnir á Seyðisfirði-Aldan og Bakkahverfi 27.08.2020
Allt að 5.000 tonna fiskeldi Landeldis ehf (Tálkna ehf) við Þorlákshöfn 13.08.2020
9,8 MW Einbúavirkjun í Skjálfandafljóti, Þingeyjarsveit 31.07.2020
Framleiðsla á 4.000 tonnum af laxi í Arnarfirði á vegum Arctic Sea Farm 13.07.2020
Allt að 9,3 MW virkjun í Hverfisfljóti við Hnútu 03.07.2020
Vestfjarðavegur um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði 03.07.2020
Breikkun Vesturlandsvegar, Reykjavík 23.06.2020
Suðurnesjalína 2 22.04.2020
Efnisnám kalkþörungasets í Ísafjarðardjúpi 06.04.2020
Viðhaldsdýpkun í Landeyjahöfn, efnislosun í sjó 02.04.2020
Aukin framleiðsla á laxi um 5.800 tonn í Dýrafirði á vegum Arctic Sea Fram 23.03.2020
Landmótun og stækkun Jaðarsvallar á Akureyri 06.03.2020
Landfylling og Höfn fyrir efnisvinnslu Björgunar á Álfsnesi 06.03.2020
Efnistaka í Stapafelli og Súlum á Reykjanesi 19.02.2020
Efnistaka í Rauðamel á Reykjanesi 19.02.2020
Allt að 6 MW virkjun í Þverá í Vopnafirði 22.11.2019
Hólasandslína 3 19.09.2019
Stækkun kjúklingabús að Hurðarbaki, Hvalfjarðarsveit 14.08.2019
Vatnsvinnsla í Vatnsendakrikum, Heiðmörk 31.05.2019
14.500 tonna framleiðsluaukning á laxi í Patreksfirði og Tálknafirði- Valkostir 16.05.2019
Hálendismiðstöðin Kerlingarfjöllum 24.04.2019
Stækkun fiskeldisstöðvar Matorku að Húsatóftum úr 3000 í 6000 tonn, Grindavík 05.02.2019
10.000 tonna viðbótarframleiðsla Laxa fiskeldis á laxi í Reyðarfirði 04.01.2019
Efnistaka við Eyri í Reyðarfirði, allt að 520 þúsund rúmmetrar 21.12.2018
Ofanflóðavarnir Patreksfirði - Urðargata, Hólar og Mýrar 29.10.2018
Allt að 20.800 tonna framleiðsla á laxi í Berufirði og Fáskrúðsfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða 14.06.2018
Landmótun fyrir kirkjugarð í Úlfarsfelli, Reykjavík 11.06.2018
Hólsvirkjun í Fnjóskadal, Þingeyjarsveit 11.06.2018
Hvammsvirkjun, ferðaþjónusta og útivist og landslag og ásýnd lands 12.03.2018
Kröflulína 3, 220 kV 06.12.2017
Efnistaka Ístaks í Stapafelli á Reykjanesi 10.07.2017
Metanólverksmiðja CRI í Svartsengi 19.05.2017
Hvalárvirkjun, Árneshreppi 03.04.2017
Vestfjarðavegur (60) milli Bjarkalundar og Skálaness í Reykhólahreppi 28.03.2017
Landfylling í Elliðaárvogi í Reykjavík 17.03.2017
Hreinsistöð fráveitu á Akureyri 13.02.2017
Búrfellslundur, vindorkuver í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi 21.12.2016
Ofanflóðavarnir á Norðfirði, Nesgil og Bakkagil 11.11.2016
Ofanflóðavarnir á Norðfirði, Urðarbotn og Sniðgil 11.11.2016
Aukin framleiðsla á laxi í Patreksfirði og Tálknafirði um 14.500 tonn 23.09.2016
Brúarvirkjun í Tungufljóti, Bláskógabyggð 20.09.2016
Aukin framleiðsla Arnarlax á laxi í Arnarfirði um 7.000 tonn 02.09.2015
Efnistaka í Hörgá, Hörgársveit 04.06.2015
Framleiðsla á 6.800 tonnum af regnbogasilungi og 200 tonnum af þorski í Ísafjarðardjúpi 01.04.2015
Kísilverksmiðja Thorsil í Helguvík 01.04.2015
Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar, Húnavatnshreppi 30.10.2014
Efnistaka í Seljadal, Mosfellsbæ 01.10.2014
Rannsóknarboranir í Eldvörpum, Grindavíkurbæ 22.09.2014
Þverárnáma í Eyjafjarðarsveit 15.05.2014
Urðunarsvæði á Búðaröxl, Vopnafirði 16.04.2014
Jökuldalsvegur (F 923) um Hrafnkelsdal, Fljótsdalshéraði 23.09.2013
Efnistaka í landi Bjarga II í Hörgársveit 02.08.2013
Skútar í Hörgársveit, efnistaka 03.07.2013
Kísilmálmverksmiðja PCC á Bakka við Húsavík 03.07.2013
Efnistaka úr farvegi Múlakvíslar og bygging varnargarða á Mýrdalssandi í Mýrdalshreppi 31.05.2013
Jarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, Ísafjarðarbæ 17.05.2013
Framleiðsla allt að 100.000 tonna kísils í Helguvík 10.05.2013
Sorpurðun í landi Tjarnarlands, Fljótsdalshéraði 14.02.2013
Blöndulína 3 (220 kV). Frá Blöndustöð til Akureyrar 29.01.2013
Þríhnúkagígur, Kópavogi 28.12.2012
Efnistaka í landi Hvamms, Sveitarfélaginu Ölfusi 15.10.2012
Ofanflóðavarnir neðan Gleiðarhjalla á Ísafirði 11.04.2012
Lífalkóhól- og glýkólverksmiðja við Helguvíkurhöfn, Reykjanesbæ 02.03.2012
Vestfjarðavegur (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði 05.12.2011
Þorlákshafnarlínur 2 og 3, 220 kV, Sveitarfélaginu Ölfusi. 26.05.2011
Axarvegur (939) og Hringvegur í Skriðdal og um Berufjarðarbotn í Djúpavogshreppi og á Fljótsdalshéraði 15.04.2011
Efnistaka í Bolaöldum, Sveitarfélaginu Ölfusi 01.03.2011
Þeistareykjavirkjun, allt að 200 MWe 24.11.2010
Kröfluvirkjun II, allt að 150 MW 24.11.2010
Sameiginlegt mat: Álver á Bakka, háspennulínur, virkjanir í Kröflu og á Þeistareykjum 24.11.2010
Álver Alcoa, allt að 346.000 tonn, á Bakka við Húsavík 24.11.2010
Háspennulínur (220 kV) frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík, Skútustaðahreppi, Aðaldælahreppi, Þingeyjarsveit og Norðurþingi 24.11.2010
Líparítvinnsla í Hvalfirði 22.07.2010
Suðurlandsvegur, frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss 14.06.2010
Urðunarstaður og efnistaka við Sölvabakka 05.05.2010
Efnistaka í Stóru-Fellsöxl, Hvalfjarðarsveit 21.04.2010
Rannsóknaboranir við Gjástykki, Þingeyjarsveit 18.02.2010
Efnistaka vestan Ölfusáróss í landi Hrauns 06.01.2010
Suðvesturlínur, styrking raforkukerfis á Suðvesturlandi 17.09.2009
Efnistaka úr Háuhnúkum við Vatnsskarð, Grindavíkurbæ (Vatnsskarðsnáma) 31.08.2009
Hringvegur um Hornafjörð, Sveitarfélaginu Hornafirði 07.08.2009
Stækkun Reykjanesvirkjunar og frekari nýting jarðhitavökva 23.07.2009
Suðurlandsvegur frá Hólmsá ofan Reykjavíkur að Hveragerði 09.07.2009
Efnistaka úr Hólabrú, Hvalfjarðarsveit 01.07.2009
Efnistaka úr Lambafelli í landi Breiðabólstaðar, Sveitarfélaginu Ölfusi 22.06.2009
Stækkun kjúklingabús á Melavöllum, Kjalarnesi í Reykjavík 15.05.2009
Norðfjarðarvegur um Norðfjarðargöng, milli Eskifjarðar og Norðfjarðar 24.04.2009
Efnistaka af hafsbotni úr sunnanverðum Faxaflóa 08.04.2009
Snjóflóðavarnir ofan Holtahverfis í Ísafjarðarbæ 08.04.2009
Efnistaka af hafsbotni í Hvalfirði 25.02.2009
Efnistaka af hafsbotni í Kollafirði, Faxaflóa 20.11.2008
Mislæg vegamót Hringvegar við Leirvogstungu/Tungumela, Mosfellsbæ 13.11.2008
Efnistaka í Lambafelli í landi Sveitarfélagsins Ölfuss 30.10.2008
Efnistaka í landi Hjallatorfu í Lambafelli 30.10.2008
Framleiðsla kísils í Helguvík 02.10.2008
Breikkun Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð, frá Ásbraut að Krísuvíkurvegi, Hafnarfirði 14.08.2008
Bakkafjöruhöfn, Bakkafjöruvegur (254) og grjótnám á Seljalandsheiði, Rangárþingi eystra 26.06.2008
Hverahlíðavirkjun, allt að 90 MW jarðvarmavirkjun 19.05.2008
Bitruvirkjun, allt að 135 MW jarðvarmavirkjun 19.05.2008
Álver við Helguvík, ársframleiðsla allt að 250.000 tonn, Reykjanesbæ og Sveitarfélaginu Garði 04.10.2007
Snjóflóðavarnir í Bolungarvík 27.09.2007
Norðausturvegur. Tenging Vopnafjarðar við Hringveg 13.07.2007
Efnistaka í Hrossadal í landi Miðdals, Mosfellsbæ 21.06.2007
Bílastæðahús við tónlistarhús og ráðstefnumiðstöð við Austurhöfn í Reykjavík 18.04.2007
Stækkun móttöku-, flokkunar- og urðunarstaðar að Strönd í Rangárþingi ytra 18.01.2007
Efnistaka við Eyvindará á Fljótsdalshéraði 07.09.2006
Álver í Reyðarfirði, Fjarðabyggð 31.08.2006
Dettifossvegur, Hringvegur-Norðausturvegur 27.07.2006
Efnistaka úr Ingólfsfjalli í landi Kjarrs, Ölfusi 21.04.2006