Stefna og áherslur

Skipulagsstofnun sinnir stefnumótun, stjórnsýslu og miðlun upplýsinga og fagþekkingar um skipulag og umhverfismat með gæði byggðar og sjálfbæra landnýtingu að leiðarljósi.

Skipulagsstofnun starfar á grundvelli skipulagslaga, laga um skipulag haf- og strandsvæða og laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. 

Markmið

Skipulags_STEFNA_myndraent

Stefnumótun

Í vinnu okkar að stefnumótun og skipulagsgerð leggjum við áherslu á fagþekkingu, samráð og þróun aðferða.

Stjórnsýsla

Í störfum okkar við stjórnsýslu skipulagsmála og umhverfismats leggjum við áherslu á fagþekkingu, skilvirkni, samráð og nýsköpun. 

Miðlun

Við miðlum upplýsingum og fagþekkingu um skipulagsgerð og umhverfismat tímanlega og með áherslu á skilvirkar boðleiðir.

Rekstur

Við leggjum áherslu á að Skipulagsstofnun sé góður vinnustaður og vel rekin.