Tilkynningarferli

Framkvæmdir sem tilgreindar eru í flokki B í 1. viðauka við lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana eru tilkynningarskyldar. Fyrir þær skal ákveðið í hverju tilviki hvort framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.

Ef framkvæmd fellur í flokk B sendir framkvæmdaraðili Skipulagsstofnun tilkynningu. Sama á við um framkvæmdir í flokki B sem eru undir viðmiðunarmörkum sem tilgreind eru í viðauka við umhverfismatslögin, ef þær eru fyrirhugaðar á verndarsvæði.

Í tilkynningu gerir framkvæmdaraðili grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd, staðsetningu og helstu mögulegum áhrifum hennar og óskar eftir að stofnunin taki ákvörðun um hvort framkvæmdin skuli háð umhverfismati.

Skipulagsstofnun leitar umsagnar umsagnaraðila eftir eðli máls hverju sinni, svo sem til leyfisveitenda og fagstofnana. Framkvæmdaraðila er gefinn kostur á að bregðast við umsögnum áður en Skipulagsstofnun tekur ákvörðun um hvort framkvæmdin skuli háð umhverfismati. Ákvörðun stofnunarinnar er kynnt á vef hennar og með opinberri auglýsingu.

Ef ákveðið er að framkvæmd skuli háð umhverfismati, er næsta skref að framkvæmdaraðili hefur umhverfismatsferli.

Leiðbeiningar


Gagnagrunnur umhverfismats

Ákvarðanir Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmda í flokki B má nálgast í Gagnagrunni umhverfismats.