Sameiginlegt mat: Álver á Bakka, háspennulínur, virkjanir í Kröflu og á Þeistareykjum

  • Staða:Álit Skipulagsstofnunar
  • Heiti framkvæmdar:Sameiginlegt mat: Álver á Bakka, háspennulínur, virkjanir í Kröflu og á Þeistareykjum
  • Flokkur framkvæmdar:Jarðvarmavirkjun, háspennulínur og álver

Tillaga að matsáætlun

Endanleg matsáætlun

  • Málsnúmer: 2008080043
  • Ákvörðun tekin þann: 06.11.2009
  • Niðurstaða: Fallist á tillögu að matsáætlun með athugasemdum
  • Ákvörðun Skipulagsstofnunar:

Frummatsskýrsla til athugunar