Dýpkun við Sundabakka á Ísafirði

  • Staða:Matsáætlanir
  • Heiti framkvæmdar:Dýpkun við Sundabakka á Ísafirði
  • Flokkur framkvæmdar:Efnistaka 2.01

Tillaga að matsáætlun

Endanleg matsáætlun

Frummatsskýrsla til athugunar

Stöðu ekki náð

Álit

Stöðu ekki náð