Eldisstöð á Röndinni, Kópaskeri

  • Staða:Matsáætlanir
  • Heiti framkvæmdar:Eldisstöð á Röndinni, Kópaskeri
  • Flokkur framkvæmdar:Fiskeldi

Tillaga að matsáætlun

Endanleg matsáætlun

  • Málsnúmer: 202102051
  • Ákvörðun tekin þann: 05.11.2021
  • Niðurstaða: Fallist á tillögu að matsáætlun með athgasemdum
  • Ákvörðun Skipulagsstofnunar:

Frummatsskýrsla til athugunar

Stöðu ekki náð

Álit

Stöðu ekki náð