Kröfluvirkjun II, allt að 150 MW

  • Staða:Matsáætlanir
  • Heiti framkvæmdar:Kröfluvirkjun II, allt að 150 MW
  • Flokkur framkvæmdar:Jarðvarmavirkjun

Tillaga að matsáætlun

  • Frestur til athugasemda: 12.08.2008
  • Frestur Skipulagsstofnunar til ákvörðunar: 22.08.2008
  • Tillaga að matsáætlun:

Endanleg matsáætlun

  • Málsnúmer: 2008040038
  • Ákvörðun tekin þann: 06.11.2008
  • Niðurstaða: Landsvirkjun afturkallaði tilllögu að matsáætlun
  • Ákvörðun Skipulagsstofnunar:

Frummatsskýrsla til athugunar

Stöðu ekki náð

Álit

Stöðu ekki náð