Þverárfjallsvegur í Refasveit

  • Staða:Matsáætlanir
  • Heiti framkvæmdar:Þverárfjallsvegur í Refasveit
  • Flokkur framkvæmdar:Vegur

Tillaga að matsáætlun

Endanleg matsáætlun

  • Málsnúmer: 201806004
  • Ákvörðun tekin þann: 25.10.2018
  • Niðurstaða: Fallist á tillögu með athugasemdum
  • Ákvörðun Skipulagsstofnunar:

Frummatsskýrsla til athugunar

Stöðu ekki náð

Álit

Stöðu ekki náð