Hótel Reynivellir

  • Staða:Matsskylduákvörðun (lög 111/2021)
  • Heiti framkvæmdar:Hótel Reynivellir
  • Flokkur framkvæmdar:Hótel og tengdar framkvæmdir

Endanleg matsáætlun

Greinargerð með tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu

 

Ákvörðun um matsskyldu

Málsnúmer: 20211108

Dagsetning ákvörðunar: 1/13/22

Kærufrestur: 2/19/22

 

Umsagnir og svör: