Reykholt í Þjórsárdal, hótel og baðstaður

  • Staða:Matsskylduákvörðun (lög 111/2021)
  • Heiti framkvæmdar:Reykholt í Þjórsárdal, hótel og baðstaður
  • Flokkur framkvæmdar:Hótel

Endanleg matsáætlun

Greinargerð með tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu

 

Ákvörðun um matsskyldu

Málsnúmer: 202305026

Dagsetning ákvörðunar: 5/15/23

Kærufrestur:

  • Ákvörðun Skipulagsstofnunar:

 

Umsagnir og svör: