Hótel í Hveradölum

  • Staða:Matsskylduákvörðun (lög 111/2021)
  • Heiti framkvæmdar:Hótel í Hveradölum
  • Flokkur framkvæmdar:Hótel

Endanleg matsáætlun

Greinargerð með tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu

 

Ákvörðun um matsskyldu

Málsnúmer: 202401103

Dagsetning ákvörðunar: 4/15/24

Kærufrestur: 5/20/24

 

Umsagnir og svör: