Sorpurðunarstaður í Skagafirði

  • Staða:Matsáætlanir
  • Heiti framkvæmdar:Sorpurðunarstaður í Skagafirði
  • Flokkur framkvæmdar:Sorpurðun

Tillaga að matsáætlun

  • Frestur til athugasemda: 24.08.2000
  • Frestur Skipulagsstofnunar til ákvörðunar: 06.09.2000
  • Tillaga að matsáætlun:

Endanleg matsáætlun

  • Málsnúmer: 2000050021
  • Ákvörðun tekin þann: 08.09.2000
  • Niðurstaða: Fallist á tillögu að matsáætlun með athugasemdum
  • Ákvörðun Skipulagsstofnunar:

Frummatsskýrsla til athugunar

Stöðu ekki náð

Álit

Stöðu ekki náð