Mál í kynningu


27.10.2014

Lýsing vegna tillögu að breytingu á Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015, virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar

Skipulagsstofnun hefur að ósk Húnavatnshrepps unnið lýsingu vegna tillögu að breytingu á Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015 vegna fyrirhugaðra virkjana á veituleið Blönduvirkjunar. Breytingin fellur undir lög um umhverfismat áætlana.

Í samræmi við 4. tl. bráðabirgðaákvæða skipulagslaga ber stofnuninni að kynna lýsingu fyrir umsagnaraðilum áður en endanleg tillaga liggur fyrir og er auglýst til athugasemda. 

Skipulagsstofnun gefur umsagnaraðilum og öðrum sem áhuga hafa færi á að koma með ábendingar við meðfylgjandi lýsingu til 10. nóvember 2014.


Lýsingin hefur verið kynnt eftirtöldum umsagnaraðilum: Húnavatnshreppi, Ferðamálastofu, Fiskistofu (lax- og silungsveiðisviði), Landgræðslu ríkisins, Landsneti, Landsvirkjun, Minjastofnun Íslands, Orkustofnun, Samtökum ferðaþjónustunnar (SAF), Umhverfisstofnun og Vegagerðinni