Mál í kynningu


12.4.2010

Auglýsing um skipulag - uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur (Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og Flóahreppur)

Aðalskipulag Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi

Samkvæmt 18. gr. skipulags-og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum, er hér með auglýst eftir athugasemdum við tillögu að aðalskipulagi Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi ásamt umhverfisskýrslu.
Skipulagsuppdrættir, greinargerð og skýringaruppdrættir liggja frammi á skrifstofu Flóahrepps í Þingborg frá 8. apríl til 21. maí 2010.
Ennfremur verða gögn aðgengileg á heimasíðu Flóahrepps, www.floahreppur.is hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík og hjá skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni.

Skriflegum athugasemdum skal skila skriflega til Flóahrepps, Þingborg, 801 Selfossi, merkt aðalskipulag, fyrir 21. maí 2010. Athugasemdir við áður auglýsta tillögu gilda ekki.
Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests, telst vera samþykkur henni.

Sveitarstjóri Flóahrepps,
Margrét Sigurðardóttir