Mál í kynningu


25.5.2010

Auglýsing um skipulag - Húnavatnshreppur

  • Hunavatnshreppur

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkti á fundi sínum 18. maí 2010 að auglýsa tillögu að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010 – 2022

Samkvæmt 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við aðalskipulagstillöguna. Skipulagsuppdrættir, greinargerð og umhverfisskýrsla liggja frammi á skrifstofu Húnavatnshrepps frá 25. maí til 22. júní 2010. Ennfremur verða gögnin, ásamt skýrslum vegna fornleifaskráningar, aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins, http://www.hunavatnshreppur.is og hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík.

Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Húnavatnshrepps á Húnavöllum eða á netföngin jens@emax.is og hunavatnshreppur@emax.is, merkt aðalskipulag, fyrir 7. júlí 2010. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests teljast samþykkir tillögunni.

Húnavöllum 21. maí 2010

Sveitarstjóri Húnavatnshrepps