Mál í kynningu


26.5.2010

Auglýsing um skipulag - Sveitarfélagið Skagaströnd

Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagastrandar 2010-2022

Sveitarstjórn Skagastrandar samþykkti á fundi sínum 10. maí 2010 að auglýsa til kynningar tillögu að aðalskipulagi Skagastrandarfyrir tímabilið 2010 til 2022, samkvæmt 1. málsgrein 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.

Skipulagsuppdrættir, greinargerð og umhverfisskýrsla verða til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Skagastrandar, Túnbraut 1-3 frá 25. maí til 22. júní 2010. Ennfremur er tillagan til sýnis hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík og á heimasíðu sveitarfélagsins, www.skagastrond.is, þar sem jafnfram er skýrsla vegna fornleifaskráningar.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Þeim skal skila til skrifstofu Sveitarfélagsins Skagastrandar fyrir 7. júlí 2010 og skulu vera skriflegar.

Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests teljast samþykkir henni.

Fyrir hönd sveitarstjórnar,
Magnús B. Jónsson sveitarstjóri.