Mál í kynningu


2.9.2010

Auglýsing um skipulag - Akureyrarkaupstaður

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með tillögu að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2005 – 2018, skv. 1. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 ásamt umhverfisskýrslu skv. 7. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.

Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að flugvallarsvæðið stækki úr 102,8 ha í 162 ha. Gert er ráð fyrir minniháttar stækkun á landfyllingum og breytingu á umferðartengingum við Eyjafjarðarbraut.

Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð mun liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun, frá 1. september til 13. október 2010 svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is  undir: Stjórnkerfið / Skipulags- og byggingarmál / Auglýstar skipulagstillögur.

Samhliða þessari auglýsingu er auglýst tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir Akureyrarflugvöll.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út miðvikudaginn 13. október 2010 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst vera henni samþykkur.

1. september 2010.

Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar.