Mál í kynningu


25.6.2013

Auglýsing um tillögu að Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024

 

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar auglýsir hér með tillögu að Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012 – 2024.  Sveitarstjórnir allra þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að skipulagstillögunni hafa samþykkt hana til auglýsingar, en sveitarfélögin eru þessi:

 

Grýtubakkahreppur

Svalbarðsstrandarhreppur

Akureyri

Eyjafjarðarsveit

Hörgársveit

Dalvíkurbyggð

Fjallabyggð

 

Eftirtaldir efnisþættir eru teknir til umfjöllunar í skipulagstillögunni:

a)      Almenn stefna um byggðaþróun

b)      Samgöngur:

·      Vegamál (jarðgöng)

·      Hafnamál (vöruhafnir)

·      Flugmál (Akureyrar­flugvöllur)

c)       Iðnaðarsvæði

d)      Stefna um nýtingu landbúnaðarlands

e)      Efnistökusvæði

f)       Vatnsverndarsvæði

g)      Meðhöndlun úrgangs

h)      Strandsvæði Eyjafjarðar, flokkun.

i)        Veitukerfi: Flutningslínur raforku

 

Skipulagstillagan, sem auglýst er með vísan til 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, mun liggja frammi á skrifstofum fyrrnefndra sveitarfélaga og hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík, frá og með 28. júní 2013 til og með 23. ágúst 2013. Á sama tíma verður tillagan einnig aðgengileg á vef hvers aðildarsveitarfélags.

 

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta gefst kostur á að gera athugasemdir við tillöguna áður en athugasemdafresturinn rennur út eða fyrir 23. ágúst 2013.

 

Athugasemdum skal skila í skriflegu formi til:

 

Teiknistofu arkitekta, Gylfa Guðjónssonar og félaga ehf.,
Kaupangi við Mýrarveg,
601 Akureyri.

 

Eyjafjarðarsveit  27. júní 2013
Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar