Mál í kynningu


14.8.2013

Auglýsing um breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018, Kjarni, Hamrar og Gata sólarinnar

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur þann 4. júlí 2013 samþykkt að auglýsa breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018,  skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu.
Breyting felst í því að frístundabyggðarsvæði í Kjarna er stækkað á kostnað íbúasvæðis í Naustahverfi, svæði fyrir frístundabyggð er fellt út, tjaldsvæði að Hömrum er stækkað og vegtenging að tjaldsvæðinu á Hömrum er felld út.
Tillagan fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og fylgir henni umhverfisskýrsla. Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð og umhverfisskýrslu mun liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun, frá 14. ágúst til 25. september 2013 svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is/skipulagsdeild undir: Auglýstar tillögur.
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16.00 miðvikudaginn 25. september 2013 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð eða með tölvupósti (skipulagsdeild@akureyri.is) þar sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst vera henni samþykkur.

14. ágúst 2013
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar