Mál í kynningu


21.8.2013

Auglýsing um tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018, akstursíþrótta og skotsvæði á Glerárdal

  • Capture
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur þann 25. júlí 2013 samþykkt að auglýsa breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2005 – 2018,  skv. 1. mgr.  36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu.
Tillagan gerir ráð fyrir stækkun á svæði 1.61.3-O, akstursíþrótta- og skotsvæðis á Glerárdal til vesturs og norðurs.
Tillagan fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og fylgir henni umhverfisskýrsla.
Tillöguuppdráttur með greinargerð og umhverfisskýrslu mun liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun, frá 21. ágúst til 2. októbers  2013 svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is/skipulagsdeild undir: Auglýstar tillögur.
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16:00 miðvikudaginn til 2. októbers  2013 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð eða með tölvupósti (skipulagsdeild@akureyri.is) þar sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst vera henni samþykkur.
 
 

21. ágúst 2013
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar