Mál í kynningu


31.1.2014

Auglýsing um breytingu á Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006-2018, Bíldudalur

Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkti á fundi sínum þann 20. desember 2013 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Vesturbyggð.
Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst eftir athugasemdum við tillögu að deiliskipulagi vegna iðnaðarsvæðis nyrst á Bíldudal. Skipulagsuppdrættir og greinargerð liggja frammi á skrifstofu Vesturbyggðar, Aðalstræti 75, og hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík frá 30. janúar 2014 til 14. mars 2014. Enn fremur verða gögnin aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins http://www.vesturbyggd.is/.
Frestur til að skila inn athugasemdum er til 14. mars 2014. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Vesturbyggðar, Aðalstræti 63 eða á netfangið bygg@vesturbyggd.is merkt „deiliskipulag Vesturbyggðar". Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests teljast samþykkir tillögunni.

Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar,
Óskar Örn Gunnarsson.