Útgefið efni

Hér eru birtar leiðbeiningar sem Skipulagsstofnun hefur gefið út eða staðið að í samráði við aðra aðila. Þá eru hér birtar skýrslur stofnunarinnar og pistlar um skipulagsmál líðandi stundar. Einnig er hér að finna þær sérfræðiskýrslur sem hlotið hafa styrk úr Rannsóknar- og þróunarsjóði stofnunarinnar. Alla útgáfu tengda vinnslu landsskipulagsstefnu er hinsvegar að finna á www.landsskipulag.is.


Útgefið efni: Aðalskipulag

Stafrænt aðalskipulag – leiðbeiningar - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Leiðbeiningar um gerð stafræns aðalskipulags, til skýringar við gagnalýsingu um sama efni.

Útgefið: 2021

Stafrænt aðalskipulag – gagnalýsing - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Gagnalýsing sem setur fram kröfur um tilhögun og innihald gagna stafræns aðalskipulags.

Útgefið: 2021

Leiðbeiningar um flokkun landbúnaðarlands með tilliti til hæfni til ræktunar - Aðalskipulag Landsskipulag Leiðbeiningar

Leiðbeiningar gefnar út af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, unnar í samstarfi við Skipulagsstofnun og Landbúnaðarháskóla Íslands.

Útgefið: 2021

Vegir í náttúru Íslands - Um gerð vegaskrár og högun og skil á gögnum - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar um skráningu vega í náttúru Íslands

Útgefið: 2020

Um endurheimt votlendis - skipulag og leyfi - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar um endurheimt votlendis

Útgefið: 2019

Mannvirki á miðhálendinu - Aðalskipulag Landsskipulag Skýrslur Svæðisskipulag

Skýrsla unnin á grundvelli Landsskipulagsstefnu 2015-2026

Útgefið: 2018

Um skipulag og vindorkunýtingu - Aðalskipulag Landsskipulag Leiðbeiningar Umhverfismat framkvæmda

Leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar um skipulagsmál og vindorkunýtingu.

Útgefið: 2017

Kortlagning víðerna á miðhálendi Íslands: Tillögur að nýrri aðferðafræði - Aðalskipulag Deiliskipulag Landsskipulag Skýrslur Svæðisskipulag

Skýrsla um rannsókn á víðernum á miðhálendinu. Unnin af Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Hornafirði að beiðni Skipulagsstofnunar og verkefnisstjórnar rammaáætlunar.  

Útgefið: 2017

Kjarnasvæði í þéttbýli - Aðalskipulag Deiliskipulag Rannsóknar– og þróunarsjóður Svæðisskipulag

Verkefni styrkt af Rannsóknar- og þróunarsjóði Skipulagsstofnunar.
Höfundur: Gísli Rafn Guðmundsson, Landslag ehf.

Útgefið: 2016

Lýsing fyrir skipulagsáætlun - Aðalskipulag Deiliskipulag Leiðbeiningar Svæðisskipulag

Leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar um gerð lýsingar á öllum skipulagsstigum.

Útgefið: 2016

Gátlisti vegna óverulegra aðalskipulagsbreytinga - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Word útgáfa af gátlista vegna óverulegra aðalskipulagsbreytinga

Útgefið: 2016

Leiðbeiningar um óverulegar aðalskipulagsbreytingar - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um mat á því hvort hægt sé að fara með breytingu á aðalskipulag sem óverulega breytingu.

Útgefið: 2016

Ákvörðun um endurskoðun aðalskipulags - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Kynningarefni Skipulagsstofnunar fyrir sveitarstjórnir og skipulagsnefndir vegna ákvörðunar um endurskoðun aðalskipulags.

Útgefið: 2015

Skipulagsmál á Íslandi 2014: Lykilmælikvarðar og fyrirliggjandi áætlanir - Aðalskipulag Landsskipulag Skýrslur

Skýrsla Skipulagsstofnunar um stöðu og þróun skipulagsmála á Íslandi. Unnin í tengslum við gerð landsskipulagsstefnu 2015-2026.

Útgefið: 2014

Skýrsla til ráðherra um framkvæmd umhverfismats áætlana - Aðalskipulag Deiliskipulag Umhverfismat áætlana

Skýrsla um framkvæmd umhverfismats áætlana 2006-2011

Útgefið: 2012

Yfirlit yfir ferli aðalskipulags - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar

Útgefið: 2012

Breyting á aðalskipulagi - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar

Útgefið: 2011

Umhverfisskýrsla - Aðalskipulag Deiliskipulag Leiðbeiningar Svæðisskipulag Umhverfismat áætlana

Leiðbeiningarblað Skipulagsstofnunar um gerð umhverfisskýrslu við mótun skipulagsáætlana og annarra áætlana sem eru háðar umhverfismati

Útgefið: 2010

Leiðbeiningar um umhverfismat áætlana - Aðalskipulag Leiðbeiningar Umhverfismat áætlana

Leiðbeiningarrit Skipulagsstofnunar

Útgefið: 2007

Leiðbeiningar um gerð aðalskipulags - ferli og aðferðir - Aðalskipulag Leiðbeiningar

Leiðbeiningarrit Skipulagsstofnunar

Útgefið: 2003