Fréttir


27.8.2019

Breyting á lögum um mat á umhverfisáhrifum

Alþingi samþykkti í júní sl. breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum. Lagabreytingin, sem felur í sér innleiðingu á tilskipun Evrópusambandins 2014/52/ESB, tekur gildi 1. september nk. 

Meðal helstu breytinga sem lögin fela í sér er:

  • Nýr kafli um inntak mats á umhverfisáhrifum þar sem sett er fram með öðrum hætti en áður hver þrepin í umhverfismatsferlinu eru og að hverju umhverfismat skal efnislega beinast.
  • Settar eru kröfur um að tryggja þurfi hæfi þeirra sem vinna að umhverfismati, bæði fyrir hönd framkvæmdaraðila og stjórnvalda.
  • Ítarlegri ákvæði eru sett um málsmeðferð og ákvarðanir um matsskyldu framkvæmda og matsáætlanir. 
  • Ítarlegri ákvæði eru um upplýsingar í frummatsskýrslu og matsskýrslu framkvæmdaraðila, m.a. um samanburð valkosta.
  • Ítarlegri ákvæði eru sett um leyfisveitingar til framkvæmda sem farið hafa í umhverfismat.
  • Skipulagsstofnun er veitt heimild til að leggja stjórnvaldssektir á framkvæmdaraðila ef málsmeðferð samkvæmt lögunum er ekki virt eða framkvæmdaraðili veitir rangar upplýsingar við mat á umhverfisáhrifum.
  • Opnað er á möguleika á samtengingu umhverfismats framkvæmda og umhverfismats skipulagstillagna umfram það sem eldri lög hafa gefið kost á. Þetta getur sérstaklega átt við þegar unnið er að umhverfismati framkvæmdar samhliða breytingu á aðalskipulagi og/eða deiliskipulagi viðkomandi svæðis. Þessi heimild verður nánar útfærð í reglugerð.

Breytingarlögin má nálgast hér.