Fréttir


Holtavörðuheiðarlína 1

Forsamráð vegna Holtavörðuheiðarlínu 1 - 22.12.2021

Landsnet fyrirhugar lagningu Holtavörðuheiðarlínu 1 frá Klafastöðum i Hvalfirði að nýju tengivirki á norðanverðri Holtavörðuheiði.

Lesa meira
Skipulagsgátt

Stafrænt aðalskipulag - 29.11.2021

Skipulagsgerð er líkt og flest annað á hraðri stafrænni vegferð. Samkvæmt skipulagslögum skal vinna skipulag á stafrænu formi og skila þannig til Skipulagsstofnunar. Ákvæði skipulagslaga taka gildi í áföngum. Kröfur um stafrænt aðal- og svæðisskipulag hafa þegar tekið gildi, en kröfur um gerð stafræns deiliskipulags miða við áramótin 2024-2025.

Lesa meira
Landbúnaður

Nýlegar lagabreytingar sem varða vernd landbúnaðarlands - 23.8.2021

Alþingi samþykkti í vor breytingar á jarðalögum sem tóku gildi 1. júlí. Með þeim er felld brott aðkoma landbúnaðarráðherra að ákvörðunum um landskipti og lausn lands úr landbúnaðarnotum. Jafnframt hefur með breytingum á jarðalögum verið skerpt á sambandi skipulags og ákvarðana um landskipti, auk þess sem nú er kveðið á um skyldu sveitarstjórna til að flokka landbúnaðarland við gerð aðalskipulags.

Lesa meira

Framleiðsluaukning fiskeldisstöðvar að Kalmanstjörn á Reykjanesi - 11.8.2021

Fallist á tillögu að matsáætlun með skilyrðum

Lesa meira
Skipulagsgátt

Skipulagsgátt í undirbúningi - 13.7.2021

Alþingi samþykkti í liðnum mánuði breytingar á skipulagslögum sem kveða á um að Skipulagsstofnun skuli starfrækja landfræðilega gagna- og samráðsgátt um skipulag, umhverfismat og framkvæmdaleyfi. Gáttin, sem kölluð hefur verið skipulagsgátt, verður öllum opin án endurgjalds og mun bæta til muna gegnsæi og aðgengi að upplýsingum um skipulagsmál og einstakar framkvæmdir.

Lesa meira
Vegur

Ný lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana - 7.7.2021

Alþingi samþykkti nú í júní ný lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana sem taka gildi 1. september nk. Lögin fela í sér heildarendurskoðun og sameiningu laga um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og laga um umhverfismat áætlana. 

Lesa meira